Termeni și condiții

Ultima actualizare: 24.05.2023

 

 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.sevalia.ro (în continuare „Website-ul”).

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor medicale de reumatologie,  recuperare, kinetoterapie, masaj și electroterapie, recoltare probe, oferite de Clinica Sevalia Medica şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți/pacienți interesați de aceste servicii medicale.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul.

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.


1.     CINE SUNTEM NOI

SEVALIA MEDICA SRL (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) prin intermediul Clinicii de reumatologie și reabilitare medicală oferă servicii la cele mai înalte standarde, în reumatologie și recuperare, kinetoterapie, masaj și electroterapie.

Prin intermediul echipei proprii de experți, aparaturii ultramoderne și ambientului curat și elegant, medicii, fiziokinetoterapeuții și asistenții noștri vor găsi soluția perfectă pentru sănătatea ta.

De asemenea, prin gama largă de tratamente aplicate sunt reabilitate funcțiile, tonusul și mobilitatea sistemului osteoarticular, precum și îmbunătățirea calității vieții prin ameliorarea stării fizice și psihice a pacientului.[u1] 

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str. Constandin Hagi Stoian Nr. 3/C, Târgu-Mureș, județul Mureș

Adresă de e-mail: dpo@sevalia.ro

Nr. de tel.: 0371.783.546


2.     PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu l-i se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu l-i se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.[u1] 

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății.

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.


3.  ACCESUL LA WEBSITE

Accesul la platforma oferită se face exclusiv prin domeniul public: www.sevalia.ro 

Vizitatorul/Pacientul nu are dreptul de a descărca, modifica parțial sau total Website-ul, reproduce parțial sau integral Website-ul, copia, vinde/revinde sau exploata în alt mod Website-ul în scopuri comerciale sau în scopuri contrare intereselor SEVALIA MEDICA SRL.

Vizitator – orice persoană fizică care este interesată de serviciile medicale oferite de SEVALIA MEDICA SRL prin intermediul Clinicii cu același nume, și care are acces la conținutul Website-ul, fără a se programa sau contacta personalul medical al clinicii;

Pacient - orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani și obține acces la Conținutul site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către SEVALIA MEDICA SRL (electronic, telefonic, etc.) și care poate solicita o programare medicală, în vederea obținerii unui consult adecvat de specialitate;

Comunicarea cu Societatea noastră se poate realiza prin interacțiune directă cu SEVALIA MEDICA SRL, prin adresele menționate în secțiunea „Contact” a Site-ului, dar și prin formularele de contact / de programare prezente pe Website.

 

4.     UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

a)     Să nu efectuaţi vreo programare medicală falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de programare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.

b)     Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei programări medicale prin formularul de contact/de programare și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel față de Vizitator/Pacient, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și Vizitator/Pacient.

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită Vizitatorul/Pacientul la contractarea serviciilor medicale prestate de aceasta. Ulterior, Pacientul va contacta Societatea (completând Formularul de Contact ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul programării unor consultații medicale de specialitate și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii. 


5. PROGRAMAREA UNEI CONSULTAȚII

5.1. Orice utilizator care accesează SITE-UL www.sevalia.ro, și are vârsta peste 18 ani [u1] poate solicita un consult medical de specialitate la Clinica SEVALIA MEDICA.

Prin solicitarea unei programări medicale, fiecare utilizator este de acord să accepte Termenii și Condițiile, să ia act de Politica de confidențialitate (de prelucrare a datelor cu caracter personal) și de Politica privind cookies-urile, fiind responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate.

Pentru a solicita o programare medicală/consultație de specialitate, este suficient să parcurgeți unul dintre următorii pași:

-          Apăsați pe secțiunea ”Servicii”, alegeți una dintre procedurile medicale efectuate la nivelul Clinicii (”Procedurile noastre”) și apasă butonul ”Contactează-ne”. Ulterior, la secțiunea ”Cu ce te putem ajuta?” veți introduce datele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon), tipul de servicii medicale dorite și după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mai multe informații”. Bifați apoi căsuța privind luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate și acceptarea Termenilor și Condițiilor și apăsați butonul ”Trimite mesajul tău”, sau

-          În cazul solicitării unor servicii medicale pentru tratarea Incontinenței urinare, apăsați pe secțiunea ”Tratament Incontinență Urinară” și citiți informațiile utile despre: cum funcționează fotoliul medical EMSELLA, durata tratamentului, cum acționează tratamentul, recomandări și ce analize trebuie să facă pacientul înainte de începerea tratamentului cu fotoliul EMSELLA. Apăsați apoi pe butonul ”Programează-te” din dreapta-sus și introduceți datele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon) și după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mai multe informații”. Bifați apoi căsuța privind luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate și acceptarea Termenilor și Condițiilor iar la final apăsați butonul ”Trimite mesajul tău”, sau

-          Pentru a efectua o programare la unul dintre serviciile medicale oferite de Clinică, apăsați pe butonul ”Programează-te” din dreapta-sus, introduceți datele personale (nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon), tipul de servicii medicale selectate/dorite și după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mai multe informații”. Bifați apoi căsuța privind luarea la cunoștință a Politicii de confidențialitate și acceptarea Termenilor și Condițiilor și apăsați butonul ”Trimite mesajul tău”.

Puteți solicita o programare la o consultație medicală și apelând direct la numărul de telefon 0371.783.546 sau transmițând un mesaj la adresa de e-mail office@sevalia.ro

 5.2. În vederea recoltării de probe (pentru analizele medicale desfășurate) la nivelul Clinicii SEVALIA MEDICA și ulterior, pentru comunicarea răspunsului către persoana vizată, pacientul transmite la Recepția Clinicii datele sale personale (nume, prenume, adresă de e-mail) și își dă  consimțământul pentru analizarea probelor, prin semnătură - pe un dispozitiv electronic intern, după ce în prealabil a luat cunoștiință de Nota de Informare.

Aceste probe recoltate sunt trimise în vederea analizării lor (prin intermediul unui reprezentant al Laboratorului) către colaboratori (ex.: BIOCLINICA Tg. Mureș) iar rezultatele parvin către Clinica SEVALIA MEDICA unde sunt stocate intern, fiind retransmise pacienților.  

 

Programul de consultații la Clinică este de Luni-Joi între orele 07:00 – 21:00 și Vineri între 07:00 - 18:00. Sâmbătă și Duminică este închis.


6. PLĂȚI AFERENTE SERVICIILOR MEDICALE OFERITE

Accesul la platformă este gratuit, iar orice fel de plăți pentru serviciie medicale oferite, vor fi tratate la nivelul contractelor încheiate în mod distinct.

 

7. GARANȚII DE SECURITATE

Pentru toate serviciile medicale promovate pe www.sevalia.ro compania noastră garantează că va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel ridicat de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter special chiar și în cazul unor amenințări externe la adresa site-ului nostru (ex.:  atacuri cibernetice).


8.     LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care Vizitatorul Website-ului, potențialul Pacient sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Pacientul va utiliza serviciile medicale oferite prin intermediul Website-ului, în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații. 


9.     DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

 

10.     LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


11.     PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate  și Politica de cookies-uri .

Pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: dpo@sevalia.ro
O adresă trebuie specificată pentru a putea fi încorporată o hartă