Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 24.05.2023

 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.


1.     CINE SUNTEM NOI?

 

SEVALIA MEDICA SRL (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) prin intermediul Clinicii de reumatologie și reabilitare medicală oferă servicii la cele mai înalte standarde, în reumatologie și recuperare, kinetoterapie, masaj și electroterapie.

Prin intermediul echipei proprii de experți, aparaturii ultramoderne și ambientului curat și elegant, medicii, fiziokinetoterapeuții și asistenții noștri vor găsi soluția perfectă pentru sănătatea ta.

De asemenea, prin gama largă de tratamente aplicate sunt reabilitate funcțiile, tonusul și mobilitatea sistemului osteoarticular, precum și îmbunătățirea calității vieții prin ameliorarea stării fizice și psihice a pacientului.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str. Constandin Hagi Stoian Nr. 3/C, Târgu-Mureș, județul Mureș

Adresă de e-mail: dpo@sevalia.ro

Nr. de tel.: 0371.783.546


2.     CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților/pacienților persoane fizice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea[u1]  și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. În cazul consimțământului, acesta este păstrat pe perioadă nelimitată.
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


3.     CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

 

În contextul recrutării de personal, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, data nașterii, cetățenie, genul, nr. de tel., adresa de e-mail, date privind experiența profesională și/sau socială, educația și formarea profesională, competențe și alte date cu caracter personal care reies din informațiile cuprinse în CV-ul depus, și după caz, în urma discuțiilor din cadrul interviului de angajare.

 

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel.

 

În scopul prezentării serviciilor medicale oferite de Clinică pe website-ul Societății – www.sevalia.ro, respectiv pentru a adapta aceste servicii nevoilor medicale ale pacienților/persoanelor vizate, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, tipul de servicii medicale dorit și după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mai multe informații”, pentru a putea reveni cu un răspuns/o propunere/o ofertă.

 

În vederea completării și transmiterii formularelor de Contact (,,Contact”) și de Programare la serviciile medicale oferite (”Programează-te”) de pe website-ul Societății – www.sevalia.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, tipul de servicii medicale dorit și după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mai multe informații”, pentru a putea reveni cu un răspuns/o propunere/o ofertă.

În vederea recoltării de probe (pentru analizele medicale desfășurate) la nivelul Clinicii SEVALIA MEDICA și ulterior, pentru comunicarea răspunsului către persoana vizată, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, semnătura - pe un dispozitiv electronic intern. Aceste probe recoltate sunt trimise în vederea analizării lor (prin intermediul unui reprezentant al Laboratorului) către colaboratori (ex.: BIOCLINICA Tg. Mureș) iar rezultatele parvin către Clinica SEVALIA MEDICA unde sunt stocate intern, fiind retransmise ulterior pacienților.   

 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookies sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing (ex.: Newsletter-uri) decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În cazul transmiterii de Newsletter-uri vă prelucrăm doar adresa de e-mail și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări. În cazul transmiterii altor comunicări de marketing vă prelucrăm doar numărul de telefon (urmând a vă transmite SMS-uri) și ne asigurăm că puteți să vă retrageți  consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.  


4.     CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentruîndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, de recoltare probe, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)

 

5.     PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt stocate în vederea prelucrării lor pe tot parcursul colaborării/relației noastre de ordin contractual și, implicit, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de confidențialitate sau perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor, de contabilitate etc.

 

6.     CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

·       Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.)

·       Partenerilor contractuali / colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing on-line și comunicare de marketing, ori altor companii cu care SEVALIA MEDICA SRL poate dezvolta programe comune de prezentare pe piață a serviciilor medicale oferite.

·       Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special Art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate

Datele cu caracter personal prelucrate de Societate nu sunt transferate de către aceasta - direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi - în afara României.


7.     CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

 

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

8.     CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

 

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@sevalia.ro, prin poștă sau curier la adresa: Str. Constandin Hagi Stoian Nr. 3/C, Târgu-Mureș, județul Mureș, România.