Regulamentul oficial al campaniei

SECȚIUNEA I - INFORMAȚII GENERALE

1.1 Organizator: SEVALIA MEDICA S.R.L., sediul: Str. Constandin Hagi Stoian Nr. 3/C, Târgu-Mureș, județul Mureș, Adresă de e-mail: office@sevalia.ro

Nr. de tel.: 0371.783.546

1.2 Perioada campaniei: 13.05.2024 – 31.05.2024


SECȚIUNEA II - PARTICIPANȚI

2.1 Eligibilitate: Persoane fizice, cu vârsta minimă de 18 ani, rezidente în România.

 

SECȚIUNEA III - INSTRUCȚIUNI DE PARTICIPARE

3.1 Pentru a participa, participanții trebuie să se înregistreze efectueze consultul medical prealabil pentru a stabili dacă se poate urma procedura de decompresie vertebrală robotizată prin masa de decompresie (firma producătoare B.T.L.).

3.2. După primul consult, participarea la 4 (patru) ședințe plătite „Decompresie robotizată a coloanei vertebrale” vă califică pentru alte 2 (două) ședințe gratuite.

 

SECȚIUNEA IV - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1 Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate conform GDPR și legislației aplicabile în acest domeniu. Pentru mai multe detalii despre prelucrarea datelor puteți afla aici: Politica de confidențialitate sau să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa: dpo@sevalia.ro .

 

SECȚIUNEA V - ÎNCETAREA CAMPANIEI / FORȚĂ MAJORĂ

5.1 Campania poate fi întreruptă sau anulată în caz de forță majoră sau dacă autoritățile competente solicită încetarea activității.

 

SECȚIUNEA VI - LITIGII

6.1 Orice litigii apărute între Organizator și participanți vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

 

SECȚIUNEA IX - MODIFICAREA REGULAMENTULUI

7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul în orice moment, cu condiția să notifice participanții printr-un anunț pe site-ul oficial al campaniei sau prin alte mijloace de comunicare.

 

SECȚIUNEA X - ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

10.1 Prin participarea la această campanie, participanții declară că au luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

 

SECȚIUNEA XI - INFORMAȚII SUPLIMENTARE

11.1 Pentru informații suplimentare sau nelămuriri sau exercitarea unor drepturi, vă rugăm să contactați Organizatorul la adresa de e-mail: office@sevalia.ro sau telefonic la numărul de telefon: 0371 783 546.